İzolasyon Market İzolasyon Market Destek Hattı
 
 

Pozzolana Toz Membran bohçalama toz izolasyon

Toz Serpme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı, Perdelerde Beton İçine Katılan Toz Katkı Yalıtımı, Sürme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı, Sürme Sistemi ile Negatif Uygulama, Kazıklı Sistemde Sürme Yalıtımı, Camilerde Kubbe Yalıtımı

İzosan Mühendislik Pozzolana Betonda Su Geçirimsizlik Sistemleri

POZZOLANA UYGULAMALAR

* Toz Serpme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı
* Perdelerde Beton İçine Katılan Toz Katkı Yalıtımı
* Sürme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı
* Sürme Sistemi ile Negatif Uygulama
* Kazıklı Sistemde Sürme Yalıtımı
* Camilerde Kubbe Yalıtımı
* Balkon Havuz Su Deposu Yalıtımı
KAPİLERİN UYGULAMALAR

* Toz Serpme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı
* Perdelerde Beton İçine Katılan Toz Katkı Yalıtımı
* Sürme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı
* Sürme Sistemi ile Negatif Uygulama
* Kazıklı Sistemde Sürme Yalıtımı
* Camilerde Kubbe Yalıtımı
* Balkon Havuz Su Deposu Yalıtımı

TANIMI 
  
Pozzolana, portland çimentosu, yüksek nitelikte silika kumu ve çeşitli aktif kimyasal maddelerin bileşiminden oluşan toz karışımdır. Su ile karıştırılıp betona sürüldüğünde, bu aktif kimyasallar suda erimeyen kristaller oluşturarak, ozmotik basınçla betonun derinliklerine yürür. Beton içerisindeki kılcal damarları doldurarak, betonu su geçirmez bir yapı elemanı haline getirir.
 
AVANTAJLARI 
  
Pozzolana bir kaplama malzemesi değildir. Su yalıtımına temel yaklaşımı, betonun kendisini geçirimsiz yapma prensibine dayanır. Bir katkı malzemesi de değildir. Bu nedenle betonun kalıba yerleştirilmesi aşamasındaki hatalardan dolayı ortaya çıkacak sorunlar Pozzolana için önemli değildir. Pozzolana bitmiş beton imalatlara fırça ile uygulanır ve uygulandığı betonu geçirimsiz yapar.


İzosan Pozzolana Toz Serpme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı - Çankırı Üniversitesi İzosan Pozzolana Toz Serpme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı - Çankırı Üniversitesi

TAZE BETONA UYGULANABİLME
Pozzolana'nın işlevini yerine getirebilmesi için suya gereksinimi vardır. Esasen eski ve kuru bir betona Pozzolana uygulanabilmesi için yüzeyin çok iyi ıslatılması gerekir. Taze betonda uygulandığında ise sonuç çok daha mükemmeldir.

NEGATİF VE POZİTİF YALITIMDA AYNI
Yalıtım işlevi betonun içerisinde gerçekleştiğinden, yer altındaki bir yapının içten (negatif) veya terasın dıştan (pozitif) yalıtılması arasında Pozzolana için bir fark yoktur. İçi su dolu bir su deposunu, içindeki suyu boşaltmadan dışarıdan yalıtabileceğiniz gibi, yapının toprak altında kalan bodrum katlarını tamamen içeriden yapılacak uygulama ile de yalıtmanız mümkündür.


İzosan Pozzolana Toz Serpme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı - Çankırı Üniversitesi İzosan Pozzolana Toz Serpme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı - Çankırı Üniversitesi

BETONU VE DONATISINI KORUR
Pozzolana uygulanmış beton çeşitli kimyasal maddelerin deniz suyu, atık su gibi zararlı sıvıların olumsuz etkilerine karşı korunmuş olur. Pozzolana bu maddelerin betona sızıp, onu aşındırmasına engel olduğu gibi toprakta bulunan alkali ve tuzların betonu çürütmesine de engel olur.
 Beton içerisindeki donatının da bu şekilde korozyona uğramasını önler. Donma sırasındaki genleşme ve büzüşmenin sonucunda betonun çiçeklenme, kavlanma sorunları ortadan kalkar.

BETONUN NEFES ALMA YETENEĞİNİ ORTADAN KALDIRMAZ
Pozzolana uygulanmış betonda hava moleküllerinin geçebileceği boşluklar vardır. Bu boşluklardan su geçemez. Böylece beton nefes almasını sürdürebilir. Bu özelliği çok önemlidir. Özellikle teras çatılarda ve tünel kalıplarla hazırlanmış betonarme dış duvarlarda kondansasyon probleminin çözümlenmesini sağladığı gibi, ayrıca buhar dengeleyici yapma külfetini ortadan kaldırır.


İzosan Pozzolana Toz Serpme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı 7 İzosan Pozzolana Toz Serpme Sistemi ile Bohçalama Su Yalıtımı 8

TOKSİK (ZEHİRLİ) DEĞİLDİR
Pozzolana içerisinde toksik hiçbir madde yoktur. Su depolarında, tahıl silolarında ve besin depolarında güvenle kullanılır.

KOLAY VE HIZLI UYGULANIR
Uygulanacak yüzde sıva, şap vs. imalat gerektirmediği gibi uygulama sırasında da koruyucu bir imalat gerektirmez. Uygulama işlemi basit ve hızlıdır. Zamandan çok büyük tasarruf sağlanır.

BETON ÖMRÜ KADAR GARANTİ
Beton eleman kırılmadığı, delinmediği ve çatlamadığı sürece yalıtım kalıcıdır. Kaplama malzemelerinde suyun bir noktadan girdiğinde yayılma tehlikesi varken Pozzolana  uygulanmış betonda çatlama olmasa bile su yayılamaz. Onarımı çok basittir. Ters taraftan dahi çatlak onarılabilir.

SORUNSUZDUR
Yırtılma, delinme, ek yerinden açılma, yüzeye yapışmama, yüzeyin mutlaka kuru olması gibi sorunlar yoktur.

EN UCUZ YÖNTEMDİR
Malzeme fiyatının çok düşük olmasının yanısıra, yüzey hazırlama, koruyucu şap vs. ek imalatlara da gereksinim duymadığı ve çok az bir işçilik bedeli ile büyük alanlar yalıtılabildiği için en ucuz su yalıtımı en yüksek garanti koşulları içerisinde gerçekleştirilir.
 
  
KULLANIM YÖNTEMİ 
  
Pozitif İzolasyon ve Düşük Hidrostatik Basınç Altında
Hacimsel olarak 2 ölçü toz, 1 ölçü su ile karıştırılarak uygulanır. Sarfiyat tek katta ortalama 0,8 kg/m2 'dir. İki kat uygulanır.

Negatif İzolasyon ve YüksekHidrostatik Basınç Altında
Hacimsel olarak 2 ölçü toz, 1 ölçü su ile karıştırılarak ilk kat sürülür. Aynı oranlardaki karışım ilk kat prizini yaptıktan sonra ikinci kez uygulanır. Sarfiyat ortalama 1,6 kg/m2 'dir.

Yüzey Tamirlerinde
Hacimsel olarak 3 ölçü toz, 1 ölçü su ile karıştırılarak uygulanır. Ortalama sarfiyat 1 kg/m2'dir.

Soğuk Derz, Beton Çatlakları ve Beton Ek Yerlerinde
Hacimsel olarak 6 ölçü toz, 1 ölçü su ile karıştırılarak uygulanır.
Daima su Pozzolana'ya ilave edilmelidir. Kullanılan su temiz olmalıdır.   .
Pozzolana uygulanacak yüzeyde toz, yağ ve yabancı maddeler olmamalıdır. Malzemenin betonun derinliklerine yürüyebilmesi için kılcal damarların açık olması gerekir. Bu nedenle gerekiyorsa yüzeye HCL uygulanması yerinde olur.
Çatlak, segregasyon, beton ek yerleri ve zayıf beton bölgeleri, sağlam beton bulunana kadar açılmalı, bir kat Pozzolana uygulanmalı ve onarımı yapılmalıdır.Beton içerisindeki yabancı maddelerin (ahşap takoz, gergi demiri vs.) etrafı betonun 3-5 cm. derinliğine kadar açılmalı, Pozzolana ile doldurulmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzey kuru ise, çok iyi ıslatıldıktan sonra yüzeyde kalan artık su bir sünger yardımı ile alınır. Böylece elde edilmiş olan nemli beton yüzeyine Pozzolana uygulanır. Uygulama İzmir fırça adı ile bilinen yarı sert kıllı boya fırçası ile yapılır. Malzemenin tüm yüzeye sürüldüğünden emin olunmalıdır.
Havasız ortamlarda malzemenin priz yapmasını sağlamak amacı ile vantilatör ile hava sirkülasyonu sağlamak veya sıcak hava üflemek faydalı olur.
Çok kuru ortamlarda ikinci katı uygulamadan önce yüzeye su püskürtmek yararlı olur. Uygulamayı takip eden 48 saat içerisinde malzeme prizini yapmadan yüzeyi su baskısından korumak gerekir. Unutulmamalıdır ki Pozzolana suya doğru yürür.
Soğuk derzler 2X2 ebadında açıldığında macun halinde kullanılan malzemenin sarfiyatı 1 kg/mt.dir.
Yağmur ve don süresince açık alanlarda uygulanmamalıdır.
Çeşitli kullanım şekilleri için uygulama el kitabına bakınız.
Kullanım süresince sorunlarınıza her türlü yanıtı teknik büromuzdan alabilirsiniz.
 
KÜR 
  
Uygulamayı takip eden 2-3 günlük süre içerisinde sis şeklinde su pulvarize edilerek kür yapılır. Depo, yüzme havuzu vb. su tutulacak mahallerde uygulamayı takip eden 10 günlük süre içerisinde su depolanmamalıdır.
 
TEKNİK SERVİS VE UYGULAMA 
  
Pozzolana ile ilgili tüm detay sorunlarınız için Ankara'da İzosan Ltd. Şti., Teknik Büroları ile hizmetinizdedir. Yetişmiş ve deneyimli ekiplerimiz ile uygulama yapılmaktadır.
 
AMBALAJ

30 kg'lık propilen torbalarda, 20 kg.lık plastik kovalardadır.
 
DEPOLAMA
 
7°C sıcaklıkta ve kuru ortamda depolandığında raf ömrü 13 aydır.


toz membran yapı kimyasalları
toz membran yapı kimyasalları
bodrum toz membran bodrum izolasyon bodrum toz bebran toz mebran serpme toz izolaston bohçalama izolasyonu bohçalama toz izolasyon bohçalama toz izolasyon bodrum toz izolasyon bodrum kristal üreten izolasyo kristal izolasyon interfiks hyfıx ınterfıks
Bizimle İrtibat Kurun
     
* Tam İsminiz :
* Email :
  Telefon :
  Mobil Tel. :
* Konu :
* Mesaj :
* Güvenlik No. :
Solda Görünen Rakamları Girin
   
Atatürk Bulvarı Sabri Kaptan İş Merkezi B Blok No.2 Konacık - Bodrum - Muğla